De directie:

Scarlet van Tongeren

Zij zorgt ervoor dat de "papierkroam" op orde is van de financiële afdeling, personeelszaken en back-office. Ze is altijd wel in voor leuke acties en boordevol innovatieve ideeën. Ze is ook de initiatiefnemer in het uitstippelen van de toekomstvisie van de zwemschool, het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en het blijven profesionaliseren van de zwemschool.

Als zwemonderwijzer is ze te vinden op beide locaties.

 

Benji van Tongeren

Hij is gespecialiseerd in kinderen met gedragsproblematiek. Ook erg fanatiek in het "coachen" van onze collega's en de kinderen vinden hem helemaal (te) gek. Op vrijdag geeft hij les aan de indoor dive groepen en verzint hij de trainingen voor personeel :-(. Hij is momenteel druk bezig met projecten omtrent verbeteren van de kwaliteit van het lesgeven en innovaties op het gebied van veiligheid binnen het zwemonderwijs.

Benji werkt als zwemonderwijzer op locatie Mondriaan, behalve de zondag dan is hij in Adelante te vinden.

 

 

 

 

Het lesrooster

Kijk en proef de sfeer