Betalen via automatisch incasso

Als u graag de maandelijkse betalingen per automatisch incasso wilt laten lopen, kunt u onderstaand formulier invullen:

Klik hier


(Als u dit document download op uw pc en opent met een PDF programma, zou u ook uw handtekening digitaal moeten kunnen toevoegen. Anders mag u het ook uitgeprint en ondertekent meenemen naar de zwemles of er een foto van maken en deze naar ons mailen.) 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwemschool van Tongeren om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zwemschool van Tongeren.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kun u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden. 

Het lesrooster

Kijk en proef de sfeer