Zwemmen voor kinderen van het speciale onderwijs

Door nauwe samenwerking met scholen voor het speciaal onderwijs en een filosofie waarin wij vinden dat iedereen in Nederland zwemmen moet en kan leren, hebben we veel ervaring in het werken met kinderen van het speciaal onderwijs.

Onze werkwijze voor alle kinderen, ongeacht geestelijke en lichamelijke beperkingen, is individueel. We leren het kind kennen en passen onze manier van lesgeven hierop aan.

Binnen onze zwemschool zijn geen aparte groepen voor kinderen van het speciaal onderwijs. We gaan uit van rust en regelmaat en bereiken dit door het inzetten van dezelfde instructeurs op steeds dezelfde groepen zodat de kinderen regelmaat hebben. Daarnaast geloven we in het samenspel met andere kinderen waardoor ze veel van elkaar kunnen leren onder begeleiding van een ervaren instructeur.

Onze belangrijkste troef is echter het plezier dat wij in ons werk hebben en de nauwe samenwerking tussen de instructeurs. Omdat elk kind uniek is en elke instructeur anders is, wordt er een mate van het flexibel inzetten van de instructeurs gehanteerd. Degene die de beste resultaten bereikt met een kind zal ingezet worden om het kind te helpen zo goed mogelijk te wennen aan de nieuwe situatie.

Vanuit deze situatie kan een kind ons en onze werkwijze leren kennen. Omdat onze instructeurs en werkwijze niet veranderen, weten de kinderen waar ze aan toe zijn. Dit zorgt voor een vaste structuur die vooral kinderen van het speciale onderwijs, maar ook kinderen van het reguliere onderwijs nodig hebben om zich veilig en zeker genoeg te voelen om aan nieuwe activiteiten deel te nemen en zich nieuwe vaardigheden eigen te maken.

De kosten voor kinderen van het speciaal onderwijs zijn gelijk aan de kosten voor de reguliere lessen.

Het lesrooster

Kijk en proef de sfeer